Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do 1. ročníka

       Z Á P I S

do 1. ročníka ZŠ KVETOSLAVOV

                           deti1.jpg           

 

 

 

 

24. apríla 2018

Od 13.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ Kvetoslavov

Čo si treba priniesť :

rodný list dieťaťa, OP zákonného zástupcu,  finančnú hotovosť  15€  na pomôcky

                             Ponúkame :

*    Rodinnú atmosféru, individuálny prístup k deťom v útulných priestoroch

*    Vysokú kvalitu vzdelávania

*    Školský klub detí

*    Anglický jazyk od prvého ročníka – ako krúžok

*    Využitie IKT a PC na vyučovaní

*    Priestranný školský areál vrátane multifunkčného ihriska

*    Krúžkovú činnosť – tvorivé dielne, športový, počítačový, hudobný, cudzie jazyky, dramatický

                   Tešíme  sa  na  Vás!

Zápis do prvého ročníka.pdf