Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

Základná škola je  škola poskytujúca primárne vzdelávanie (ISCED1).  Vzhľadom na menší počet žiakov je to škola takmer rodinného typu.  Vzdelávajú sa v nej žiaci 1. - 4.ročníka. 

Budova školy sa nachádza v peknom , tichom prostredí. K budove patrí aj priestranný školský dvor. Bola postavená v roku 1966.

V budove sa nachádzajú 4 triedy. Školu navštevuje 83 žiakov v štyroch triedach. Všetky ročníky majú  samostatnú triedu. Škola má k dispozícii 8 počítačov , každá trieda je vybavená interaktívnou a keramickou tabuľou, triedy sú zariadené novým školským nábytkom. Po vyučovaní žiaci navštevujú ŠKD, ktoré máme 4 oddelenia. Rozvrh hodín sa snažíme vytvárať tak, aby naši žiaci mohli navštevovať ZUŠ v Šamoríne. Žiaci okrem ŠKD môžu navštevovať krúžky : šikovných rúk, počítačový krúžok, športový krúžok , anglický jazyk, nemecký jazyk, dramatický krúžok, hudobný krúžok . Žiaci môžu školu reprezentovať kultúrnym vystúpením - besiedky pre rodičov, oslavy v obci, stretnutie dôchodcov. Každý rok sa škola zapája do akcie " Deň narcisov".

Škola má svetlé a esteticky upravené priestory. Priestorové podmienky momentálne vyhovujú počtu žiakov a lokalite obce. Školský dvor využívame v priaznivom počasí k voľnému pohybu žiakov cez prestávku, na hodiny telesnej výchovy a v ŠKD. Neďaleko sa nachádza viacúčelové športové ihrisko, ktoré  žiaci ZŠ využívajú na športové aktivity a telesnú výchovu. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni v MŠ.

Pedagogický zbor tvoria 4 učiteľky a 4 vychovávateľky ŠKD.